Wystawa storczyków we Wrocławiu 11-13 maja 2007

Laeliocattleya Sangarik Wax 'Fragrant Sky'