Wystawa storczyków we Wrocławiu 11-13 maja 2007

Slc. Precious Stones x Lc. Rojo