Wystawa storczyków we Wrocławiu 11-13 maja 2007

Epilaeliocattleya Citrus Lady 'Yellow'