Stoplamek szerokolistny (Dactylorhiza majalis)

Wielkość: 10-90 cm

Kwitnienie: V - początek VI

Opis: Kwiatostan wielokwiatowy, gęsty, długości 3-12 cm. Warżka pokryta ciemnymi liniami i plamami.
Liście zwykle długości 5-10 cm, lancetowate, w środkowej części najszersze. Liście przeważnie nakrapiane, występuje 2-7 na pędzie.
Stoplamek szerokolistny charakteryzuje się bardzo dużą zmiennością kształtu warżki, liści i pokroju.

Występowanie: Rośnie zwykle w rowach, na torfowiskach niskich i na wilgotnych łąkach. Jest dosyć tolerancyjny na dużą zawartość azotu w glebie, co tłumaczy dosyć częste występowanie na terenie Polski.

Stoplamek szerokolistny - Sulistrowiczki, 13.05.2006Stoplamek szerokolistny - Sulistrowiczki, 13.05.2006Stoplamek szerokolistny - Łozowa, 17.05.2007Stoplamek szerokolistny - Łozowa, 17.05.2007Stoplamek szerokolistny - Brzostowa Góra, 19.05.2007
Stoplamek szerokolistny - Brzostowa Góra, 19.05.2007Stoplamek szerokolistny - Brzostowa Góra, 19.05.2007Stoplamek szerokolistny - Brzostowa Góra, 19.05.2007Stoplamek szerokolistny - Brzostowa Góra, 19.05.2007Stoplamek szerokolistny - Brzostowa Góra, 19.05.2007
Stoplamek szerokolistny - Brzostowa Góra, 19.05.2007Stoplamek szerokolistny - Brzostowa Góra, 19.05.2007Stoplamek szerokolistny - Brzostowa Góra, 19.05.2007Stoplamek szerokolistny - Brzostowa Góra, 19.05.2007Stoplamek szerokolistny - Brzostowa Góra, 19.05.2007
Stoplamek szerokolistny - Brzostowa Góra, 19.05.2007Stoplamek szerokolistny - Brzostowa Góra, 19.05.2007Stoplamek szerokolistny - Brzostowa Góra, 19.05.2007Stoplamek szerokolistny - Brzostowa Góra, 19.05.2007Stoplamek szerokolistny - Brzostowa Góra, 19.05.2007
Stoplamek szerokolistny - Brzostowa Góra, 19.05.2007Stoplamek szerokolistny - Brzostowa Góra, 19.05.2007Stoplamek szerokolistny - Brzostowa Góra, 19.05.2007Stoplamek szerokolistny - Brzostowa Góra, 19.05.2007Stoplamek szerokolistny - Brzostowa Góra, 14.07.2007