Storczyki występujące na terenie Polski

Cypripedium calceolus
Obuwik pospolity
Cypripedium calceolus

Dactylorhiza maculata
Stoplamek plamisty
Dactylorhiza maculata

Dactylorhiza sambucina
Stoplamek bzowy
Dactylorhiza sambucina

Orchis mascula
Storczyk męski
Orchis mascula

Orchis militaris
Kukawka
Orchis militaris

Orchis ustulata
Storczyk drobnokwiatowy
Orchis ustulata

Platanthera bifolia
Podkolan biały
Platanthera bifolia

Epipactis palustris
Kruszczyk błotny
Epipactis palustris

Cephalanthera damasonium
Buławnik wielkokwiatowy
Cephalanthera damasonium

Ophrys insectifera
Dwulistnik muszy
Ophrys insectifera

Herminium monorchis
Miodokwiat krzyżowy
Herminium monorchis

Chamorchis alpina
Potrostek alpejski
Chamorchis alpina

Hammarbya paludosa Malaxis monophyllos

A. Wątlik błotny
    Hammarbya paludosa
B. Wyblin jednolistny
    Malaxis monophyllos

Listera ovata Listera cordata

A. Gnieźnik jajowaty
    Listera ovata
B. Gnieźnik sercowaty
    Listera cordata

Gymnadenia conopsea Gymnadenia odoratissima

A. Gółka długoostrogowa
    Gymnadenia conopsea
B. Gółka wonna
    Gymnadenia odoratissima

Neottia nidus-avis
Gnieźnik leśny
Neottia nidus-avis

Epipogium aphyllum
Storzan bezlistny
Epipogium aphyllum

Corallorhiza trifida
Żłobik koralowy
Corallorhiza trifida