Podkolan biały (Platanthera bifolia)

Brzostowa Góra, 4.07.2007
2 lata później, w zasadzie ta sama pora roku, a wszystkie podkolany już przekwitły