Książki poświęcone europejskim gatunkom storczyków

Storczyki Polski, Dariusz L. Szlachetko

Storczyki - Dariusz L. Szlachetko

Pierwsza tak obszerna, pięknie zilustrowana i szczegółowa książka o fascynujących roślinach naszej flory - storczykach. Omówienie wszystkich polskich gatunków storyczków ilustrowane ładnymi zdjęciami (zazwyczaj pokrój gatunku, biotop oraz zbliżenie kwiatostanu). Gatunki u nas wymarłe lub rzadkie zostały sfotografowane w innych krajach europejskich, gdzie spotykane są częściej. Przy opisie każdego gatunku znajduje się mapka jego zasięgu na terenie kraju. Flora storczyków Polski obejmuje 46 gatunków, reprezentujących 24 rodzaje. Większość z nich należy do roślin zagrożonych wyginięciem, a wszystkie nasze storczyki podlegają na obszarze całego kraju ścisłej ochronie gatunkowej.
Storczyki Polski, Dariusz L. Szlachetko, Michał Skakuj

Storczyki Polski - Dariusz L. Szlachetko, Michał Skakuj

Książka prezentuje rosnące w Polsce storczyki. Barwne, ręcznie malowane tablice, których autorem jest M. Skakuj, umożliwiają łatwą identyfikację tych chronionych prawem roślin bez ich zrywania. Książka adresowana jest do biologów, leśników, łąkarzy, pracowników naukowych, studentów, uczniów szkół średnich i miłośników przyrody. Pierwsza część tej książki zawiera ogólne informacje o rodzinie storczykowatych: ich budowie, rozwoju, zapylaniu itd. Część druga obejmuje oryginalne klucze do oznaczania rodzajów rosnących w Polsce, zaś trzecia -opisy rodzimych rodzajów i gatunków, klucze do oznaczania gatunków i niższych jednostek oraz informacje o wymaganiach ekologicznych, rozmieszczeniu i zapylaniu.
Storczyki, K.P. Buttler

Storczyki. Dziko rosnace gatunki i podgatunki Europy, Pólnocnej Afryki i Bliskiego Wschodu.
K. P. Buttler

Kolorowy, wyczerpujący, podręczny leksykon dla miłośników przyrody. Szczegółowe opisy wszystkich dziko rosnących storczyków Europy. Kolorowe fotografie wszystkich omawianych gatunków. Schematyczne rysunki pomocne przy rozpoznawaniu poszczególnych gatunków. Prawdziwy botaniczny klucz do oznaczania gatunków. Jest to jedyna publikacja po polsku, kompletująca zdjęcia i zwięzłe informacje o europejskich gatunkach storczyków - niezbędna np. botanikowi, który wybiera się w Basen Morza Śródziemnego.
Storczyki, Barthel Peter H.

Storczyki - gatunki dziko rosnące - Barthel Peter H.

Przeznaczony dla początkujących, praktyczny przewodnik kieszonkowy do oznaczania roślin z rodziny storczykowatych. Przedstawia prawie wszystkie storczykowate środkowej Europy na wybranych 86 barwnych fotografiach. Obok zdjęć znajduje się krótki opis gatunków.