Kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine)

Brzostowa Góra, 12.07.2007
Niewielką roślinkę trudno było wypatrzyć wśród liści konwalii