Buławnik wielkokwiatowy (Cephalanthera damasonium)

Chęciny, 27.07.2007