Buławnik wielkokwiatowy (Cephalanthera damasonium)

Wielkość: 20-60 cm

Kwitnienie: koniec V- początek VII

Opis: Na szczycie prostej łodygi osadzonych jest luźno 3-20 kwiatów. Otwierają się one tylko nieznacznie. Kolor biały lub białożółtawy.
Liście gładkie, 2-5 na pędzie, ułożone naprzeciwlegle.

Występowanie: Rośnie na glebach wapiennych, w lasach bukowych, rzadziej w innych lasach liściastych lub iglastych. Jest typową rośliną miejsc cienistych.

Buławnik wielkokwiatowy - Chęciny, 27.07.2007Buławnik wielkokwiatowy - Chęciny, 27.07.2007Buławnik wielkokwiatowy - Chęciny, 27.07.2007Buławnik wielkokwiatowy - Chęciny, 27.07.2007