Nagrody i wyróżnienia przyznawane storczykom

Największe znaczenie mają nagrody i wyróżnienia przyznawane przez dwa towarzystwa storczykowe:

  • AOS - American Orchid Society - Amerykańskie Towarzystwo Storczykowe (USA),
  • RHS - Royal Horticultural Society - Królewskie Towarzystwo Ogrodnicze (Wielka Brytania).

Sposób oceniania przez obydwie instytucje różni się od siebie, jednak nadawane tytuły i wyróżnienia mają te same nazwy. Ocena danej rośliny przez obydwa towarzystwa również jest najczęściej takia sama. Ocenie podlegają m. in. kształt, barwa, wielkość kwiatów, wygląd, układ kwiatostanu, obfitość kwitnienia.

Storczyk może uzyskać maksymalnie 100 punktów. W zależności od przyznanej oceny uzyskuje jedną z nagród:

  • FCC - First Class Certificate - otrzymuje storczyk, który uzyskał 90-100 punktów,
  • AM - Award of Merit - otrzymuje storczyk, który uzyskał 80-89 punktów,
  • HCC - Highly Commended Certificate - otrzymuje storczyk, który uzyskał 75-79 punktów.