Rodzaje:

 • B. = Brassavola
 • C. = Cattleya
 • Epi. = Epidendrum
 • L. = Laelia
 • Schomburgkia
 • S. = Sophronitis

Hybrydy międzyrodzajowe:

Mieszańce, otrzymywane ze skrzyżowania gatunków np. Cattleya z innymi rodzajami, kwitną częściej niż gatunki wyjściowe i są mniej wrażliwe na wahania temperatury. W porównaniu do gatunków wyjściowych udaje się poprawić ilość, wielkość, kształt i barwę kwiatów. Uzyskać można pożądanej wielkości kwiaty na znacznie mniejszej roślinie.

 • Blc. = Brassolaeliocattleya (B. x L. x C.)
 • Eplc. = Epilaeliocattleya (C. x Epi. x L.)
 • Lc. = Laeliocattleya (C. x L.)
 • Pot. = Potinara (B. x C. x L. x S.)
 • Slc. = Sophrolaeliocattleya (C. x L. x S.)